Usługi

Zakres robót które prowadzi nasza firma to:

  • Kompleksowe roboty rozbiórkowe wraz utylizacją a także recykling gruzu.
  • Pełny zakres robót ziemnych wraz ze składowaniem ziemi oraz wymiany gruntów.
  • Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacjne.
  • Wycinka drzew wraz z karczowaniem.
  • Sprzedaż kruszyw.
  • Usługi transportowo sprzętowe.

 

Czym się zajmujemyPRACE ROZBIÓRKOWE


PRACE ZIEMNE


SPRZEDAŻ KRUSZYW


USŁUGI TRANSPORTOWE